Erik

VZOR ROZBORU 2.část

Jupiter v Rybách

Slovo „pokora“ se k vám velmi hodí, protože bývá , podobně jako vy, špatně vykládáno jako slabost nebo vlastnost slabochů. Ve skutečnosti ale znamená mírný, jemný a laskavý, což pravdivě popisuje vaší životní filozofii a víru, s níž se ztotožňujete. Neznamená to, že musíte být padavka, jenž ustupuje do pozadí, což je možná nepříjemná představa, kterou máte sami o sobě. Je velmi pravděpodobné, že jste byli v minulosti příliš úslužní, a v důsledku toho se od vás příliš mnoho očekávalo. Výsledkem je, že jste se stali neukáznění, že jste podezíraví vůči náboženským doktrínám a záměrům jiných lidí a máte sklon zveličovat vlastní potíže v rámci trochu pokřivené snahy odhalit svou špatně pochopenou citlivost.

Ale jak je už pro Ryby typické, to všechno se může najednou převrátit, a může se ukázat, že váš růst a rozvoj v životě závisejí na víře v moc vlastní citlivosti a dobré vůle. Neboť pozitivní vlastnosti Jupitera v Rybách jsou hlavně duchovního charakteru. Vaše radost spočívá v neotřesitelné víře v krásu a dobrotu Vesmíru. Vaší tragedií je ztráta, lhostejnost a flustrace, které mohou vyplynout v důsledku neudržení si této víry. Nebezpečí, že se tak stane, plyne z toho, že si pletete svůj přirozený sklon přijímat věci s odporem zaujmout určité stanovisko, dokud nejste zatlačeni do kouta. Pasivní odpor může být vaší nejlepší i nejhorší politikou

Máte sklon být vizionářským umělcem nebo učitelem, či někým, kdo často pomáhá těm, co prohrávají. Je pro vás důležité, abyste se často vzdálili ze společnosti, hlavně do přírody, abyste dobili své duchovní baterie. Nicméně by toto vzdálení nemělo mít podobu krunýře ochranných opatření, jež vás izolují od minulých nedorozumění, protože vy se rádi izolujete téměř ode všeho.

Rovněž se doporučuje nějaká forma strukturovaného duchovního hledání, jako protiklad k neodpovědnému jednání, jež vás sice utěšuje, ale je nesmyslné. Na druhé straně můžete mít sklon „následovat“ někoho nebo něco, co povýšíte do božského postavení, jenom abyste se nakonec zklamali. Na to pravděpodobně zareagujete tak, že se obalíte svou vlastní milovanou vírou.

Vaše skutečná představa Boha je představa „Mistra“, Krista nebo Mesiáše. Je to v podstatě Bůh v lidské podobě. A klikatá cesta života vás přivede k pochopení, že tato lidská podoba je vaše vlastní


Saturn v Raku

Saturn v Raku zpravidla nereaguje citlivě. Jako byste měli o krok ustoupit z citové angažovanosti ať už se týká rodiny, partnerů, přátel nebo světa obecně. Rak představuje neomezený proud citů, jenž je instinktivní a přirozeně pečovatelský. Nicméně, když je v tomto znamení Saturn, bude vám to upřeno, pokud nezjistíte, co skutečně cítíte a k čemu tíhnete. Jinými slovy, začali jste si být příliš jisti tím, jaké jsou vaše citové hodnoty, na čem nebo na kom vám vědomě záleží a co vám ve skutečnosti dává pocit sounáležitosti.

Nic z toho nepřichází snadno. Skutečnost, která pravděpodobně vyplývá z toho, že jste v rané fázi svého života postrádali jistý druh citové opory, vedla k tomu, že jste svým způsobem ukryli city. Taková hluboká nejistota vám mohla také ztížit učení se disciplíně a vytrvalosti, jež jsou potřebné k udržení pokroku ve vnějším profesionálním světě. Takže, abyste byli nuceni si uvědomit své city, jste opět občas nuceni cítit se bez opory a odříznuti od svého soucitu a sentimentu. Vtipné řešení je nasnadě : nereagujte příliš emocionálně, ale zároveň zabraňte nulové reakci. Projevte svou péči i to, že péči potřebujete, protože popření obojího stojí v pozadí vašich uzavřených a potlačených citů.

Je to evidentně těžká zkouška, což je důvod, proč je Saturn v Raku ve znamení svého poškození. Je velmi obtížné projevit péči, když máte velmi chabou nebo pokřivenou představu o tom, co péče znamená. Je tedy důležité, abyste se často pokoušeli, byť neúspěšně zapojit se do této citové bitvy a abyste necítili morbidní uspokojení z dobrovolné izolace, když se vaše neobratně a plačtivě projevené city setkají s nepochopením nebo dokonce pohrdáním.

Hledáte velmi reálný smysl pro sounáležitost. Když ho naleznete, ostatní na to začnou velmi spoléhat a začnete být známí svým věcným starostlivým přístupem, jenž více vynahrazuje to, co ba se dalo nazvat nedostatkem empatie. Nakonec Saturn v Raku vyžaduje upřímnou a nesobeckou reakci na život a na potřeby světa kolem vás. Když budete úspěšní při projevování svého zájmu, což je něco, co vám propůjčuje skutečné uznání, neuslyšíte znít žádné fanfáry, jenom získáte klidný, ale pevný cit pro to, abyste byli v pravý čas na pravém místě.


Ascendent v Býku

Svou identitu nacházíte skrze hledání smyslu hmotného. Je to obvykle materiální v tom, jak rádi vlastníte věci ve formě majetku, investic, úvěrů atd. Ale může to také znamenat něco čistě biologického, jako mít dítě- je to zvlášť typické, pokud jste žena, která nenašla jiný smysl života. Z doslova pozemského hlediska si umíte poradit sami se sebou, když pracujete na zahrádce, nebo jste jinak v kontaktu s přírodou.

Protože je pro vás velmi důležitá stabilita, zpravidla se neobíráte příliš širokým záběrem možností, jelikož by to věci zkomplikovalo nebo způsobilo jakousi „vratkost“. Máte rádi,když se věci dají zvládnout.Tento postoj může zapříčinit, že se zbytečně omezujete, což se projevuje vaší skoupostí (k sobě i ostatním) anebo tím, že nevidíte celek – máte tunelové vidění, anebo příliš dlouho setrváváte u toho, co je známé a hmatatelné. Z čistě fyzického hlediska se to může projevit jako astigmatismus nebo krátkozrakost. Nicméně ať už je oblast vašeho usilování jakkoli omezená, v jejím rámci jste důkladní, výkonní a spolehliví. Nacházíte zálibu v pozemských věcech- jídle pití, sexu atd. Svým způsobem sem lze počítat i řemesla nebo umění.

Váš fyzický vzhled spadá do jednoho ze dvou odlišných typů. Ten charakterističtější je zemitý typ se silnou šíjí a kudrnatými vlasy, který vyzařuje silnou fyzickou auru – často je velmi přitažlivý pro opačné pohlaví.Ten druhý je s jemnějšími rysy. Ale možná trochu masitý v některých částech- například s plnými rty.Tento typ je také obvykle sexuálně přitažlivý, ale ne tak přímočarým způsobem.

Máte tendenci být ovládáni materiálnem na úkor nehmotnějších nebo duchovních dimenzí života, což může vést k jisté tupé zmatenosti. Býk si pak musí připomenout, že je stvořen k tomu, aby hledal, prožíval a poskytoval stabilitu a krásu na fyzické úrovni, ale nikoli za cenu ztráty ducha nebo citu. V krajním případě může tento materialistický typ mít všechno, ale těšit ho bude máloco nebo nic.

S descendentem ve Štíru přitahujete nebo jste přitahování vztahy a lidmi, kteří vás nutí cítit a vnímat na hlubší úrovni. Váš partner si toho nemusí být vědom, ale tak či onak se můžete cítit buď jako příjemce nebo jako oběť jeho moci. To obvykle přiměje nebo přinutí k rozvoji vaše vědomí významu nehmotných nebo psychologických kvalit života. Sexuální vliv obvykle způsobí silné přitažení - k dobru nebo ke zlu.Chiron v Býku

Chiron v Býku ztělesňuje potřebu duchovní proměny, která nastává v těsném spojení s reálnou skutečností a fyzickým rozměrem existence. Je třeba poznamenat, že Chirona byl objeven, když zrovna stál v tomto znamení, což ještě více zdůrazňuje fakt, že spirituální prvek nemůže existovat odtrženě od každodennosti a fyzické existence. Chiron v Býku ukazuje, že touha po vlastnictví a hromadění může často být dobrou motivací ke změně. Občas i bolestné zkušenosti učí cílevědomým a organizovaným činnostem. Nanejvýš důležité je uspořádání vlastního žebříčku hodnot. Pouze díky stálé a stabilní struktuře vlastního systému hodnot se mohou něčemu naučit. To nejčastěji určuje cestu rozvoje u lidí s Chironem v Býku. Učí se rovněž vybírat mezi příjemnosti smyslovou, tělesnou a příjemnosti duševní. Je třeba si uvědomit, že fyzická rozkoš je pouze přechodnou etapou, která nás má dovést na skutečné duchovní hody. K plnému rozvoji je potřebná silná opora v materiálním světě. Avšak nadměrné přilnutí k pozemským blaženostem se může stát příčinou utrpení, protože o materiální vlastnictví se dá nečekaně přijít. To neznamená, že bude ztracen celý majetek, ale že Chiron bude varovat před přeceňováním významu hmotných požitků. Každý vlastní nějaké předměty, se kterými je spjat. Jestli je však neumí dát v "oběť" svému postupu, pak může být těžce zkoušený různými vnějšími okolnostmi. Lidé s Chironem v Býku potřebují vědomí toho, že jejich rozvoj má význam. Jeho odhalení se často stává vůdčí ideou jejich života. Zrozenci se zde učí rozlišovat věci podstatné od nedůležitých a za lenost a ješitnost musí platit vysokou cenu.Chiron ve dvanáctém domě

Přítomnost Chirona ve dvanáctém domě ohlašuje bolestné zkušenosti spojené s osamělostí a pocitem odvržení. V podvědomí zrozence existuje "otevřená rána", kterou je třeba vyléčit a jejíž genezi lze najít již v minulém vtělení a pravděpodobně má největší vliv na současný život zrozence. Proto budou všechny pokusy jak se vytrhnout z tlaku, kterým na něj působí minulost, velmi plodné a přinesou pocit uvolnění. Práce na těchto otázkách může být zvlášť obtížná, protože problém leží hluboce skryt v podvědomí jedince. Zrozenci mají splnit vážné úkoly, protože se musí odtrhnout od traumat a problémů přinesených z dřívější inkarnace. Metody, které vedou k této proměně, mohou být různé. Především jsou doporučovány různé dostupné techniky prohlubování a rozšiřování vědomí. K nim patří meditace, kontemplace, psychoterapie a další techniky práce s podvědomím. Cestou k uzdravení je naučit se být sám, což dovoluje odhalit pravdivý a nefalšovaný obraz svého nitra. Izolace bývá často klíčem k rozvoji a pochopení sebe sama. Zrozenci jsou předurčeni k nezištné pomoci jiným, k službě a obětavosti. Obětování se transcendentálnímu rozměru bytí je činností, která pomáhá odtrhnout se od karmy a determinujícího minulého vědomí. Jestli však budou k těmto příležitostem pasivní, pak se jich dříve nebo později zmocní pocit frustrace, znechucení a promarněného času. Zrozenci se musí osvobodit od karmy potlačující jejich individuální totožnost. Práce na záležitostech jiných často pomáhá získat odpovídající odstup a vztah k minulosti, která se pak ukáže jako méně strašná, než se zdála. Ve dvanáctém domě tkví těžkosti, které spočívají především v nepojmenování vlastních problémů. Pouze blízké přihlédnutí k obsahu, který je symbolizován dvanáctým domem nebo také prací na záležitostech jiných dovoluje, aby objektivně posoudili skrytý obsah psychiky. To je současně výchozím bodem k odkrytí metafyzického významu Chirona v tomto domě.


KOMPATIBILITA

VZDUCH se ZEMÍ Tato kombinace ve skutečnosti není takový problém – kromě možnosti, že pro vás není lehké poznat nebo uznat problémy jiných. Je to proto, že se jedná o „suchou“ kombinaci, která těžko chápe emocionální a vzrušivé typy


Devítiletá vibrace dvojky a její kombinace s osobní roční vibrací

čísel 1 - 9

2

Devítiletá vibrace dvojky u vás platná od 5.6.2006 do 4.6.2015 nás učí citlivosti, intuici a přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích. V průběhu tohoto devítiletého cyklu se velmi pravděpodobně setkáte s někým, kdo od základů změní váš život, protože partnerské vztahy jsou nejdůležitější součástí této vibrace. Stresové situace mohou v průběhu tohoto cyklu ovlivňovat vaše zdraví a měli byste proto věnovat zvláštní pozornost své stravě, cvičení a odpočinku

2/1

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla jedna.u vás platná od 5.6.2006 do 4.6.2007 Vztahy k druhým budou v centru pozornosti po celý tento devítiletý cyklus, ale osobní roční vibrace jedničky vám nesporně dává možnost se ve vztahu prosadit a získat trochu více nezávislosti.. Naskytne se řada příležitostí začít znovu a můžete také uzavřít obchodní partnerství.

2/2

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct: u vás platná od 5.6.2007 do 4.6.2008 Pokud se v tomto roce vyskytnou zdravotní problémy, neškodilo by podívat se blíž na stresující faktory ve vašem životě a pokusit se co nejvíc uvolnit napětí. V tomto roce bude pro vás velmi důležité mít klid. Je také možné, že v něm uzavřete trvalé přátelství, které vás hluboce ovlivní. Dokonce se možná rozhodnete nějak přispět světovému míru a ochraně životního prostředí. Při jakémkoli rozhodování dejte na svůj vnitřní hlas. Osobní roční vibrace čísla jedenáct ještě zvýší vaší citlivost a vnímavost.

2/3

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla tři u vás platná od 5.6.2008 do 4.6.2009 – je čas k navazování obchodních partnerství a seznamování se s lidmi. Neztrácejte ze zřetele dobu, kdy jednotlivé cykly končí, jinak zůstanete ve vzduchu s nedokončenými střípky dobrých úmyslů a rozptýlenou energií.. Všeobecně se dá říct, že jde o velmi činorodý rok, v němž je pozornost soustředěna na komunikaci. Může se vám stát, že budete na roztrhání, často se v této době objevuje snaha stihnout víc, než je možné, dávejte tedy pozor, abyste v tomhle směru něco nepřehnali. Je to rok, který se výborně hodí k tomu, abyste si našli nějakou tvořivou zálibu.

2/4

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla čtyři u vás platná od 5.6.2009 do 4.6.2010 může přinášet problémy v partnerských vztazích a mohou se objevit i nejrůznější finanční starosti. Vaše materiální zajištění může být v tomto roce ohroženo a stres může ovlivnit i vaše zdraví. Je důležité, abyste znovu zvážili svůj řebříček hodnot a udělali si určitou vnitřní inventuru. Vlastní nejistota vás možná v mnohem svazuje. Když se uvolníte a dopřejete prostor i ostatním, mnohé z překážek náhle zmizí, protože jste si je vlastně vytvořili sami. Naslouchejte druhým spíš srdcem než hlavou.

2/5

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla pět u vás platná od 5.6.2010 do 4.6.2011 znamená obrat ve vašich citech. Znenadání zjistíte, že řada věcí, se kterými jste se v předchozím roce potýkali, náhle ztratila důležitost. Pocítíte značnou úlevu a začnete se rozhlížet po nových vzrušujících možnostech vyzkoušet si svá nová křídla. Otevírejte se inspiraci, protože v tomto roce budete mimořádně vnímaví. Tato doba se obzvlášť hodí k tomu, abyste cestovali, začali se učit něčemu novému, což vám v budoucnu přinese užitek, a vyzkoušeli si nejrůznější nápady, ale vaše trpělivost bude vystavena zkouškám a ze začátku vám bude dělat potíže se nové situaci přizpůsobit.

2/6

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla šest. u vás platná od 5.6.2011 do 4.6.2012 Jen málokterá kombinace přináší tak ideální předpoklady pro milostný vztah. Pokud se v tomto roce oženíte či vdáte, bude to docela určitě z lásky a z hlubokého souznění duší, k jakému nedochází příliš často. Obě vibrace se ideálně doplňují, takže se budete druhým rádi přizpůsobovat a vycházet jim vstříc. I v tom se skrývá ponaučení, protože pokud se k druhým chováte vlídně a tolerantně, jistě brzy postřehnete, jak ochotní a vstřícní budou oni vůči vám. V tomto roce se také možná pustíte do nějaké činnosti ve prospěch širšího společenství.

2/7

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla sedm u vás platná od 5.6.2012 do 4.6.2013 přináší změny, které vás mohou citově hluboce zasáhnout. Možná si konečně přiznáte, že váš milostný vztah není tak skvělý, jak jste se pokoušeli sami sobě namlouvat. Pak si uvědomíte, že před sebou máte tři možnosti. Buď si se svým partnerem otevřeně a rozhodně promluvíte o své nespokojenosti a budete se usilovně snažit situaci zlepšit. Nebo si přiznáte, že jste už v minulosti v úsilí o podobné zlepšení selhali, a setrváte (ať už z jakýchkoli důvodů) ve vztahu po celý zbytek života. Anebo se od svého partnera zcela odpoutáte a začnete úplně znovu. Může také nastat situace, že vás někdo požádá, abyste se postarali o nemocného příbuzného či přítele, případně o někoho, komu se přihodila nějaká nehoda.

2/8

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla osm u vás platná od 5.6.2013 do 4.6.2014 uvedou vaše city do rovnováhy a celou situaci ustálí. Osmička je číslo příčiny a následku, dávání a braní, je proto velmi důležité si v tomto roce všechno dopodrobna promyslet. Každý váš čin může tvořit i bořit. Nerozhodujte se k ničemu, co by nebylo v souladu s vašim nejlepším vědomím a svědomím, a snažte se žít podle zákonů přírody, jinak zjistíte, že si spravedlnost zjedná průchod, až to budete nejméně čekat.

2/9

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla devět. u vás platná od 5.6.2014 do 4.6.2015 Pokud jste zvyklí, že musí být vždycky po vašem, pokud jste sobečtí s bezohledností k citům jiných, může tato kombinace nepříznivě ovlivnit vaše vztahy k okolí. Tyto potíže budou trvat dokud se nenaučíte větší citlivosti a ohledům. Na druhé straně to může být i rok, kdy na sebe ochotně vezmete větší díl odpovědnosti, a začnete brát svůj vztah závazněji anebo se rozhodnete pořídit si děti.Komentáře k článku

Menu

O mně

Člověk, který se snaží pomoci jiným, pokud je to jeho silách a je o to požádán. Chcete-li mě kontaktovat, můj mail je : matador@centrum.cz

Poslední články

VZOR ROZBORU 2.část
VZOR ROZBORU 1.část

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek